Le Corps humain

         
kǒu xīn shǒu
Œil Bouche Cœur Main Pied
         
モク / め コウ / くち シン / こころ シュ / て ソク / あし
MOKU / me KŌ / kuchi SHIN / kokoro SHU / te SOKU / ashi
         
         


© Ramou.Net