Plantes

Généralités

植物  zhíwù  plante
  huā  fleur
  shù  arbre
花丛  huācóng  arbuste à fleurs
    bourgeon, bouton, germe
  bàn  pétale, loge, valvule
  miáo  jeune pousse, plant
叶子  yèzi  feuille
树枝  shùzhī  branche
  gēn  racine, base, pied, [objet mince]

 

Fleurs

百合  bǎihé  lis
郁金香  yùjīnxiāng  tulipe
栀子  zhīzi  gardénia
铃兰  línglán  muguet
茶花  cháhuā  camélia
杜鹃花  dùjuānhuā  azalée, rhododendron
映山红  yìngshānhóng  azalée
芙蓉  fúróng  hibiscus, lotus
旱金莲  hànjīnlián  capucine
西番莲  xīfānlián  fleur de la passion
紫茉莉  zǐmòli  belle-de-nuit
夹竹桃  jiāzhútáo  laurier-rose d'Inde, Nerium odorum
桂花  guìhuā  osmanthe
玫瑰  méiguì  rose
菊花  júhuā  chrysanthème
茉莉花  mòlìhuā  jasmin
木犀草  mùxīcǎo  réséda
牡丹  mǔdān  pivoine
芍药  sháoyao  pivoine herbacée
兰花  lánhuā  orchidée
荷花  héhuā  fleur de lotus
莲花  liánhuā  fleur de lotus
睡莲  shuì lián  nénuphar

 

Arbres

冷杉  lěngshān  sapin
铁杉  tiěshān  pruche de Chine, Tsuga chinensis
紫杉  zǐshān  if japonais
刺柏  cìbǎi  genévrier, Juniperus
云杉  yúnshān  épinette dragon, Picea
红杉  hóngshān  mélèze de Chine
松树  sōngshù  pin
柏树  bǎishù  cyprès
侧柏  cèbǎi  thuya de Chine
水杉  shuǐshān  Metasequoia
银杏  yínxìng  ginkgo
白桦  báihuà  bouleau blanc
杨树  yángshù  peuplier
白杨  báiyáng  peuplier blanc
  liǔ  saule
睡柳  shuì liǔ  saule pleureur
白蜡树  báilàshù  frêne de Chine, Fraxinus chinensis
梧桐  wútóng  sterculier, platane
枫树  fēngshù  érable
橡树  xiàngshù  chêne
  huái  acacia, sophora
枣树  zǎoshù  jujubier
  zhēn  noisetier
桑树  sāngshù  mûrier
桉树  ānshù  eucalyptus
丁香  dīngxiāng  lilas
棕榈  zōnglǘ  palmier
椰子  yēzi  cocotier, noix de coco

 

Divers

  jué  fougère
  tái  mousse
  zǎo  algue


© ramou.net 白立德, Bai Lide, Renaud Bouret, chinois